Revisió ginecològica preventiva

Revisió ginecològica preventiva, quan cal fer-la?

La revisió ginecològica preventiva s’ha de realitzar de forma periòdica una vegada que la dona comença a mantenir relacions sexuals o si presenta algun problema relacionat amb el seu aparell genital o mames.

 

Visita per a la revisió ginecològica preventiva

 

En la visita de la revisió ginecològica es realitzarà:

1) La història clínica, que recollirà diverses dades de la pacient.

2) Després de fer la història clínica, es procedeix a fer un examen físic que consta de diferents parts: 

  • inspecció de vulva, vagina i cèrvix,
  • ecografia, 
  • palpació bimanual de l’úter i ovaris, 
  • presa de mostra cervicovaginal per citologia
  • i exploració de les mames.
 

L’ecografia permetrà realitzar el diagnòstic de diverses patologies, tant uterines com ovàriques: miomes, pòlips endometrials o endocervicals, endometriosi, quists ovàrics, malformacions, embaràs intra/extrauterí.

L’ecografia també permet valorar la correcta localització dels DIU.

 

I el meu primer estudi mamogràfic?

 

El primer estudi mamogràfic es realitza al voltant dels 35 anys en dones asimptomàtiques.

En funció del patró mamogràfic obtingut, es decideixen quantes mamografies s’han de realitzar-se fins als quaranta anys. A partir d’aquesta edat es recomanen controls anuals, encara que els programes de cribratge poblacional controlen a les dones cada dos anys.

El límit superior d’edat està en discussió (els programes de cribratge es limiten a dones d’edat inferior als 60 o 65 anys). Donat que el benefici del diagnòstic precoç del càncer és a qualsevol edat, la mamografia està justificada almenys bianualment o anualment en cas de pits amb patrons mamogràfics complexos i sempre que la dona estigui amb bon estat general i la prova no suposi cap inconvenient per a ella.

Si vols demanar cita per realiztar la teva revisió ginecològica o tens qualsevol dubte, contacta amb nosaltres.

 
Contacta'ns per Whatsapp