recomanacions embarassades covid 19

Covid-19: Recomanacions per a embarassades

El nou coronavirus SARS-CoV-2 produeix la malaltia Covid-19. Aquest virus va ser detectat per primera vegada a la ciutat de Wuhan, la Xina, el desembre de 2019. Actualment no existeix cap evidència científica que les dones embarassades siguin més susceptibles o tinguin un risc més alt a infectar-se per coronavirus. Per aquest motiu, és important seguir les recomanacions per a embarassades, establertes pels organismes oficials i sanitaris del govern.

Quins són els símptomes?

Els símptomes més comuns de la Covid-19 són: febre, tos i dificultat per a respirar.

En el 80% dels casos es presenten símptomes lleus. Els grups més vulnerables són les persones d’edat avançada o aquelles que pateixen alguna malaltia crònica, com a malalties del cor, del pulmó o problemes d’immunitat.

Recomanacions per a embarassades durant la pandèmia de la Covid-19

Durant l’embaràs i el puerperi, segueix les següents recomanacions per a embarassades davant la malaltia Covid-19:

  • Evitar el contacte de les mans amb els ulls, el nas i la boca, ja que les mans faciliten la seva transmissió.
  • Usar mocadors d’un sol ús i tirar-los.
  • Mantenir una higiene adequada rentant-te les mans sovint amb aigua i sabó durant 40-60 segons.
  • Cobrir-se la boca en tossir.
  • Esternudar amb el colze flexionat o amb un mocador d’un sol ús.
  • Evitar aglomeracions.

Durant el puerperi, contínua amb les mesures de prevenció i limita les visites a casa i a l’hospital durant l’epidèmia.

Si comences a notar algun dels símptomes esmentats, autoaïlla’t a casa i posa’t en contacte al telèfon habilitat del teu centre de salut.

Recordar-vos que és important consultar les fonts oficials per a informar-se sobre qualsevol qüestió relacionada, com la web del Ministeri de Sanitat.

D’altra banda, amb la voluntat de garantir informació actualitzada i de qualitat als ciutadans davant la situació actual, el Canal Salut de la Generalitat de Catalunya ha elaborat el document ‘SARS-CoV-2. Informació per a la ciutadania. Informació per a dones embarassades i les seves famílies.’

Font: Ministeri de Sanitat

Designed by Freepik

Contacta'ns per Whatsapp