proves embaràs

Proves mèdiques comunes durant l’embaràs

Coneix quines són les proves més comunes a realitzar durant l’embaràs:

 

Proves d’embaràs

 

Ecografia

L’ecografia és una tècnica de diagnòstic prenatal que serveix per obtenir imatges de l’embrió o del fetus. Aporta la informació necessària per conèixer l’evolució de la gestació, l’estat del fetus, la placenta, líquid amniòtic, etc. Malgrat tot, no serveix per diagnosticar anomalies cromosòmiques.

proves embaràs

El ginecòleg determinarà el nombre d’ecografies a realitzar. La primera permet comprovar la viabilitat de l’embaràs i datar exactament el temps real de gestació. La segona, permet l’estudi morfològic del fetus i detectar anomalies congènites precoçment. La tercera ecografia es practica en el tercer trimestre i permet un control de creixement i benestar fetal.

Cal saber que no totes les malformacions fetals es poden veure en aquest moment, ni totes tenen un diagnòstic ecogràfic del 100%.

 

Triple Screening o Cribratge de Cromosomopaties

És una prova recomanada per conèixer el risc que pugui tenir el fetus davant alguna anomalia cromosòmica. Es tracta d’una anàlisi de sang en el qual es determinen tres marcadors bioquímics en sang materna durant el segon trimestre (15-18 setmanes), l’alfa-fetoproteïna (AFP), l’hormona gonadotropina corial (HCG) i l’estriol no conjugat (E3).

 

Amniocentesi

L’amniocentesi és una prova de diagnòstic prenatal que consisteix a fer una punció (molt poc dolorosa) a l’abdomen de la mare per extreure una petita quantitat de líquid amniòtic. Posteriorment s’extreuen i es cultiven les cèl·lules de la pell fetal que conté per obtenir el mapa dels cromosomes. Aquesta prova se sol realitzar entre les 14 i 18 setmanes d’embaràs ii sempre es fa sota control ecogràfic.

 

Test de Coombs

El factor Rh caracteritza el grup sanguini. El test de Coombs és una prova diagnòstica que detecta la presència d’anticossos enfront del Rh en la sang de les dones amb Rh negatiu.

Durant l’embaràs, és especialment important perquè una mare amb un factor Rh negatiu que té un nadó Rh positiu pot generar anticossos que poden travessar la placenta, atacar i destruir els glòbuls vermells del nadó. Si no hi ha anticossos, s’administra gammaglobulina anti-D que evita crear anticossos en el part. Si després del part, el nounat té el Rh positiu, s’ha d’administrar una altra vegada la vacuna a la mare.

 

Test O’Sullivan

Prova diagnòstica que permet detectar a aquelles dones amb risc de presentar diabetis gestacional. Es realitza mitjançant una anàlisi de sang pel qual es mesura la glucosa una hora després que la dona hagi ingerit una solució amb 50 g de glucosa.

 

Monitoratge de la Freqüència Cardíaca Fetal

Es tracta d’una prova d’avaluació del benestar fetal. El monitoratge de la freqüència cardíaca del fetus valora el seu ritme basal (120 i 160 batecs per minut) i els seus canvis (ascensos i descensos) a conseqüència dels seus moviments o les contraccions uterines.

 

Foto de freepik – www.freepik.es

Contacta'ns per Whatsapp