Fecundació In Vitro

Què és la Fecundació In Vitro?

La Fecundació In Vitro (FIV) és una tècnica de reproducció assistida en la qual els oòcits es fecunden amb els espermatozoides al laboratori, i els embrions així obtinguts es dipositen a l’úter de la pacient.

L’objectiu és aconseguir que el tractament finalitzi amb embaràs, però també és important que la parella visqui el procés com una cosa senzilla, sense molèsties físiques, amb il·lusió i amb confiança en el seu equip mèdic.

Perquè això sigui possible, cal una informació i una coordinació perfecta de tot el personal facultatiu que intervé i una valoració individualitzada de les característiques de cada parella, tant en l’àmbit com personal, pel que fa als seus desitjos i temors

Com s’inicia el procés de Fecundació In Vitro?

La FIV és un procés que es desenvolupa per fases. A la primera fase s’estimulen els ovaris, en la segona es recuperen els ovòcits, en la tercera es realitza la inseminació in vitro en laboratori i finalment, es transfereixen els embrions a l’úter de la pacient.

Abans d’iniciar un cicle de FIV és necessari rebre una informació exhaustiva de tot el procés des del pla mèdic, biològic, legal i psicològic. Per a això es realitza:

  • Entrevista amb el ginecòleg especialista en Reproducció, que explicarà la pauta de medicació, els dies en què s’aconsella repòs o els possibles riscos, que es descriuen més endavant.
  • Entrevista amb els biòlegs que informen la parella de com es desenvoluparà la fase de laboratori i les tècniques que es realitzaran específicament en el seu cas, així com la informació legal respecte a la FIV.
  • Entrevista amb la psicòloga especialista en tècniques de reproducció assistida. És important una preparació psicològica per afrontar els canvis emocionals que sorgeixen durant el tractament i aconseguir que sigui quin sigui el resultat suposi una experiència positiva per als pacients.
  • Informació administrativa sobre el cost econòmic de la tècnica.

A més, es requereixen unes proves per conèixer a fons les característiques de cada parella, ja que com més s’individualitzen els casos, millors són els resultats.

Per a més informació, contacta amb nosaltres.

Imatge: freepic.diller – www.freepik.es

Contacta'ns per Whatsapp